Laag btw-tarief digitale kranten stuit opnieuw op onwil Wiebes

Staatssecretaris Wiebes (Financiën) wijst opnieuw naar de Europese Commissie voor een oplossing voor het onderscheid in btw-tarief tussen gedrukte en digitale kranten.

Dat blijkt uit de antwoorden van Wiebes op een fors aantal schriftelijke vragen dat de Tweede Kamer had gesteld over de btw-toepassing op digitale kranten.

Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer stoort zich aan het btw-onderscheid tussen gedrukte en digitale kranten. Ook op de digitale krant zou het verlaagde tarief van toepassing moeten zijn.

De staatssecretaris kan dat echter niet nationaalrechtelijk oplossen, zo schrijft hij aan de Kamer. De harde weigering van Wiebes op het verzoek van de volksvertegenwoordigers is onderbouwd met een formalistische juridische visie die ver af staat van de realiteit in de mediasector.

Antwoorden tonen onwil

Opmerkelijk is de onwil die uit de beantwoording spreekt. Illustratief is de genoemde inkomstenderving voor de schatkist bij een verlaging van de btw voor digitale kranten. Ondanks het herhaaldelijk aanleveren van branchecijfers noemt de staatssecretaris het zevenvoudige van het werkelijke bedrag.

Bovendien schrijft Wiebes dat daarvoor een dekking in de vorm van een lastenverzwaring nodig is. Hij verzuimt te vermelden dat de Kamer die dekking al gevonden heeft in het amendement-Dijkgraaf c.s. dat in november 2014 werd aangenomen.

Actie van Europese Commissie

NDP Nieuwsmedia onderschrijft dat initiatief van de Europese Commissie geboden is om een toekomstbestendige oplossing voor nieuwsmedia te vinden. Het is een goede zaak dat de staatssecretaris zich daarvoor inspant.

NDP Nieuwsmedia is benieuwd naar de acties die de staatssecretaris gaat ondernemen in het kader van het Nederlands voorzitterschap van de EU in de eerste helft van 2016.

Oplossing op korte termijn noodzakelijk

Met een brede Europese oplossing is echter veel tijd gemoeid en de uitkomst is hoogst onzeker. De Nederlandse journalistiek is daarom gebaat bij een strikt afgebakende, tijdelijke nationale oplossing voor digitale kranten.
Uit de formalistische afwijzende reactie van Wiebes op het voorstel spreekt weinig begrip voor de urgente situatie waarin de journalistiek verkeert.