Europees Hof van Justitie verbiedt laag btw-tarief op digitaal geleverde e-books

Europese lidstaten mogen digitaal geleverde e-books niet belasten tegen het lage btw-tarief. Dit oordeelde het Europees Hof van Justitie in zaken die de Europese Commissie tegen Frankrijk en Luxemburg aanspande.

In het arrest Europese Commissie tegen Frankrijk stelt het Europees Hof van Justitie dat er volgens de btw-richtlijn sprake moet zijn van een fysieke levering om het lage btw-tarief te mogen toepassen. Dat geldt voor gedrukte boeken en boeken op een andere fysieke drager, zoals een dvd, cd-rom of usb-stick.

Volgens het Hof is toepassing van het verlaagde btw-tarief op digitaal geleverde e-books in strijd met de huidige Europese regels.

Negatieve gevolgen digitale journalistiek

In het arrest classificeert het Hof ebooks als ‘langs elektronische weg verrichte diensten’. Dergelijke diensten zijn uitgesloten van de toepassing van het verlaagde btw-tarief.
In het arrest K Oy van september vorig jaar oordeelde het Hof juist dat de consumentenervaring een belangrijke rol diende te spelen bij de btw-toepassing van vergelijkbare producten.

Naar het standpunt van NDP Nieuwsmedia is de strikte uitleg van de Europese regels die het Hof nu hanteert strijdig met het doel van de bepaling.

Noodzakelijke aanpassing btw-richtlijn

In reactie op de arresten heeft de European Newspaper Publishers’ Association (ENPA) de Europese Commissie opgeroepen om de btw-richtlijn met spoed aan te passen. In een persbericht stelt ENPA dat aanpassing noodzakelijk is in de huidige digitale markt.

Het belasten van digitale journalistiek tegen het verlaagde btw-tarief helpt bij het tot stand brengen van een Digital Single Market in Europa en is noodzakelijk voor de verdere ontwikkeling van de digitale journalistiek in Europa en komt daarmee de Europese democratie ten goede.

Verschillende lidstaten, Eurocommissarissen en het Europees Parlement riepen al eerder op om de btw-richtlijn aan te passen aan het digitale tijdperk.