Schriftelijke vervolgvragen Tweede Kamer over btw op digitale kranten

De Tweede Kamer besloot vanmiddag staatssecretaris Wiebes van Financiën schriftelijke vervolgvragen te stellen over de btw-toepassing op digitale kranten.

De brief waarin Wiebes afgelopen vrijdag beschreef dat hij geen mogelijkheden ziet om het btw-verschil tussen gedrukte en digitale kranten op te heffen, gaf nog onvoldoende antwoord op de specifieke vragen die in de Kamer leefden.

De Kamerleden Schouten (ChristenUnie) en Dijkgraaf (SGP) vroegen in november om een specifieke oplossing voor digitale replica’s van gedrukte kranten. In zijn brief oordeelde de staatssecretaris dat een laag btw-tarief voor digitale boeken, kranten en tijdschriften niet mogelijk is binnen de Europese kaders.

Daarmee ging de staatssecretaris voorbij aan de specifieke, nauw afgebakende regeling waar de Kamerleden om vroegen. Op initiatief van Schouten en Dijkgraaf besloot de vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer vanmiddag opnieuw vragen te stellen aan de staatssecretaris.

Op basis van ervaringen en jurisprudentie uit het buitenland ziet NDP Nieuwsmedia binnen de huidige btw-richtlijn en de Wet op de Omzetbelasting goede mogelijkheden om digitale replica’s net als gedrukte kranten onder het lage btw-tarief te brengen.

In een brief aan de vaste Kamercommissie maakte NDP Nieuwsmedia gisteren kenbaar dat de staatssecretaris in zijn brief de belangrijkste vraag omzeild heeft, door digitale replica’s van gedrukte kranten onder één noemer te brengen met ‘digitale producten’ in brede zin.