Ministerraad wijst verlaagd btw-tarief op digitale kranten af

De ministerraad heeft vandaag besloten om het hoge btw-tarief van 21 procent voor digitale replica’s van kranten voorlopig in stand te houden.

Het kabinet is van mening dat een verlaging naar 6 procent strijdig is met de Europese btw-richtlijn en acht het risico van een inbreukprocedure te groot. Dat schrijft staatssecretaris Wiebes van Financiën vanmiddag in een brief aan de Tweede Kamer.

De brief bevat geen nieuwe feiten, maar is een herhaling van argumenten die de staatssecretaris reeds had genoemd.
Hoewel de Tweede Kamer expliciet om een afgebakende oplossing voor digitale replica’s van kranten had gevraagd, heeft de staatssecretaris de analyse bewust verbreed naar boeken en tijdschriften. Die verbreding brengt Europeesrechtelijke drempels met zich mee.

Politieke wil ontbreekt bij kabinet

Het standpunt van het kabinet is gebaseerd op de aanname dat een btw-verlaging niet mogelijk zou zijn binnen de Europese regels. Ervaringen in het buitenland en recente jurisprudentie bieden wel degelijk mogelijkheden voor een btw-verlaging voor digitale replica’s van kranten binnen het bestaande wettelijke kader.

De politieke wil die november vorig jaar in de Tweede Kamer nadrukkelijk geuit werd, blijkt in het kabinet niet in dezelfde mate te bestaan.

Breed gesteund verzoek

Tijdens de behandeling van het Belastingplan 2015 vroegen de fracties van zowel PvdA, CDA, D66, ChristenUnie, GroenLinks als SGP om nadere bestudering van de Belgische btw-regeling voor digitale kranten, om die vervolgens ook in Nederland toe te kunnen passen.

Tweede Kamer weer aan zet

Nu staatssecretaris Wiebes zijn brief naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, zijn de woordvoerders fiscale zaken opnieuw aan zet. Binnenkort zullen zij de brief behandelen.

NDP Nieuwsmedia zal ook in de komende periode in het contact met de verschillende fracties in de Tweede Kamer de Europese feiten en mogelijkheden nadrukkelijk kenbaar maken.