Miljoenen Nederlanders lezen dagblad digitaal

Op 18 september heeft NOM nieuwe bereikscijfers gepubliceerd in de NOM Print Monitor over de periode van juli 2013 tot en met juni 2014. Hieruit blijkt dat dagbladen op grote schaal digitaal worden gelezen.

Sinds 2010 meet de NOM Print Monitor de penetratie van digitaal lezen van dagbladen en publiekstijdschriften.

Vooral dagbladen worden door veel mensen digitaal gelezen. De meeste mensen lezen digitale dagbladen nog steeds op de computer of laptop, in 2013/2014 was dit 36% van de Nederlanders van 13 jaar en ouder.
Hierna volgen de tablet met 22,5% en de smartphone met 20,8%. Papier blijft in Nederland echter dominant, op een willekeurige dag leest 56% van de Nederlanders een gedrukte krant.

Omdat de penetratie van digitaal lezen steeds substantiëler wordt, heeft NOM een nieuwe methode ontwikkeld. Hierin wordt het bereik van papieren edities gecombineerd met dat van het digitaal lezen om zo het bereik van het totale mediamerk te verkrijgen.
Deze nieuwe methode zal eind 2014 worden gepresenteerd.