Fiscale aanbeveling Europese Expert Group teleurstellend

Vanuit het oogpunt van neutraliteit zou voor soortgelijke goederen en diensten - zoals e-books en online nieuwsmedia en de fysieke varianten daarvan - eenzelfde btw-tarief moeten gelden.

Daarbij moet rekening worden gehouden met technologische ontwikkelingen, zodat het fiscale stelsel voorbereid is op de uitdagingen van convergentie.

Dat stelt de ‘Expert Group on taxation of the digital economy’ in het vorige week uitgebrachte rapport. De Expert Group stelt echter wel voor deze vergelijkbare producten en diensten te belasten tegen het standaard in plaats van het verlaagd tarief.

Het NUV is van mening, dat het lage btw-tarief (6 procent) voor fysieke uitgaven ook zou moeten gelden voor e-books en digitale nieuwsmedia. De Expert Group – die in opdracht van de Europese Commissie onderzoek deed naar fiscale belemmeringen in de digitale economie – deelt de mening voor eenzelfde tarief, maar niet welk tarief dit moet zijn.

Zij geeft lidstaten zelfs in overweging het lage tarief af te schaffen en een uniform btw-tarief te introduceren. Voornaamste reden is het terugbrengen van de complexiteit van het fiscale stelsel en het vergroten van inkomsten en efficiency.

Hiermee gaat de Expert Group compleet voorbij aan de belangen van, en mogelijke gevolgen voor, specifieke sectoren zoals de uitgeefsector. Eurocommissaris Kroes (Digital Agenda) deelt de NUV opvattingen wel.

Evaluatie

In 2010 heeft de Europese Commissie de evaluatie van de huidige Europese btw-regelgeving in gang gezet. Het verschil in tarief voor fysieke en digitale uitgeefproducten maakt onderdeel uit van die evaluatie.

Bij publicatie van het rapport van de Expert Group waren de uitkomsten van deze evaluatie nog niet gereed. De Expert Group heeft dan ook op geen enkele wijze rekening gehouden met deze bevindingen, in de optiek van het NUV een gemiste kans.

Een laag btw-tarief voor digitale media kan de innovatie in de sector een belangrijke impuls geven en bijdragen aan het behoud van de pluriformiteit. Het NUV zal zich daarvoor zowel in Den Haag als Brussel actief blijven inzetten.