Franse en Duitse ministers roepen op tot lager btw-tarief digitale media

De Duitse en Franse minister van Cultuur deden vorige week een gezamenlijk verzoek aan EU-lidstaten en instituties om onmiddellijk maatregelen te nemen ter verlaging van het btw-tarief op digitale media.

Europese uitgevers, verenigd in ENPA (European Newspaper Publishers’ Association) en EMMA (European Magazine Media Association), steunen deze oproep volledig.

De gezamenlijke verklaring van Frankrijk en Duitsland is een duidelijk politiek signaal. Het is de hoogste tijd het (super)verlaagde of nultarief dat geldt voor de gedrukte pers ook toe te passen op digitale producten en diensten. Dit stimuleert de pluriformiteit, onafhankelijkheid en innovatie van de Europese media.

Europese btw-wetgeving

De Franse regering besloot in januari het lage btw-tarief (2,1 procent) ook toe te passen op digitale nieuwsproducten, hoewel dit binnen de Europese kaders officieel niet mogelijk is.

Na dit moedige besluit hebben leden van EMMA en ENPA, waaronder NDP Nieuwsmedia, nadrukkelijk kenbaar gemaakt dat verandering van de Europese btw-wetgeving noodzakelijk is. Deze stap zou de Europese Commissie moeten zetten voor het einde van het huidige mandaat om zo de EU-doelstellingen van de Digitale Agenda te behalen.

Frankrijk is al langer groot voorstander van een verlaagd btw-tarief, Duitsland is dat pas sinds kort. De inzet voor een verlaagd btw-tarief is vastgelegd in het Duitse regeerakkoord. In de Europese besluitvorming vindt Frankrijk nu Duitsland aan haar zijde.

Actieve houding

In de Staat van de Europese Unie 2014, de visie van Nederland op Europese kwesties, schreef het kabinet vorige week dat Nederland zich inzet voor een spoedige Europese oplossing voor de huidige verschillen in het btw-tarief tussen digitale en fysieke kranten.
Nederland toont echter nog niet de actieve houding die Frankrijk en Duitsland nu kenmerkt in de Europese discussie.