WAN-IFRA doet beroep op overheden die persvrijheid schenden

WAN-IFRA (World Association of Newspapers and News Publishers) heeft de Chinese regering opgeroepen alle gevangen journalisten vrij te laten en de persvrijheid niet langer aan te tasten.

WAN-IFRA herhaalde daarmee de oproep uit 2007 om alle journalisten die zonder reden gevangen of vastgehouden worden, vrij te laten. Het bestuur van WAN-IFRA nam daartoe een resolutie aan op het World Newspaper Congress in Bangkok.

De resolutie riep de Chinese overheid op te erkennen dat een vrije pers leidt tot een meer welvarende en rechtvaardige samenleving. Uit recente gegevens blijkt dat in China minstens 32 journalisten worden vastgehouden.

Het bestuur van WAN-IFRA vroeg ook de regering van Myanmar om  onafhankelijke media te garanderen en voorwaarden voor persvrijheid te creëren. Zorgen werden ook geuit over de aantasting van de persvrijheid door beperkende wetgeving in Ethiopië, Burundi, Zuid-Afrika, Eritrea en Egypte.

WAN-IFRA riep verder de president van Argentinië op onmiddellijk te stoppen met de intimidatie van onafhankelijke media.

Eerder al verzocht WAN-IFRA de Britse regering om de voorgestelde Royal Charter on Self-Regulation on the Press te heroverwegen.