Werkbare cookiewet in zicht

De cookiewet die sinds juni vorig jaar van kracht is, wordt op korte termijn verbeterd.

Dat zegde minister Kamp (Economische Zaken) de Tweede Kamer woensdagavond toe tijdens een debat over de cookiebepaling in de Telecommunicatiewet. Naast functionele cookies zullen ook analytische cookies buiten de reikwijdte van de wet worden geplaatst.

Voor tracking cookies is impliciete toestemming in de toekomst waarschijnlijk voldoende.
Sinds het begin van dit jaar hebben veel websites een ‘cookiemuur’ opgetrokken, waarbij internetgebruikers cookies moeten accepteren voordat ze toegang krijgen tot de website. Websiteeigenaren kiezen voor deze variant om risico’s op boetes, die de toezichthouders OPTA en CBP kunnen opleggen, te vermijden.

De pop-upvensters die daarvoor worden gebruikt leiden tot irritatie bij de gebruikers. Door het uitblijven van een eenduidige interpretatie van de cookiewet door de toezichthouders OPTA en CBP, bleef bij marktpartijen onduidelijkheid bestaan over de implementatie van de cookiewet. Coalitiepartijen VVD en PvdA zagen in de groeiende ergernis bij internetgebruikers aanleiding om de cookiewet kritisch tegen het licht te houden.

Maatregelen minister

De Kamerleden De Liefde (VVD) en Oosenbrug (PvdA) hebben minister Kamp verzocht om de toestemmingsvereiste voor analytische cookies te laten vervallen. Ook zijn zij van mening dat geïnformeerde toestemming voor tracking cookies wenselijker is dan de op dit moment toegepaste expliciete toestemming.

Als een internet-gebruiker doorsurft na kennis te hebben genomen van een informatieve melding over cookies, mag dat worden beschouwd als een toestemming.
Minister Kamp zal de Tweede Kamer binnen een maand berichten op welke wijze hij uitvoering geeft aan beide wensen. De impliciete toestemming is waarschijnlijk al mogelijk op basis van de huidige wettelijke bepaling.

Minister Kamp zal mogelijk een Algemene Maatregel van Bestuur uitvaardigen om deze gebruikersvriendelijke uitleg van het wettelijke begrip ‘toestemming’ vast te leggen. De toezichthouders zullen ook op basis van die uitleg handhaven. Het onttrekken van analytische cookies aan de toestemmingsvereiste vergt waarschijnlijk een wetswijziging.

Nieuwsuitgevers

Voor nieuwsuitgevers betekent het dat nieuwssites in de nabije toekomst een gebruikersvriendelijkere cookiemelding mogen hanteren. In de Tweede Kamer werd de cookiemelding van Nu.nl als voorbeeld genoemd van een implementatie in lijn met de gedachte van de wet.

Herhaaldelijk bezoek aan een website of een websitebezoek van een bepaalde duur kunnen redenen zijn om (impliciete) instemming te veronderstellen, waarna de cookiemelding voor die gebruiker verborgen wordt.

Minister Kamp benadrukte overigens dat het commerciële bedrijven is toegestaan om cookie-acceptatie als voorwaarde te stellen voor toegang tot een website. Het gebruik van cookies, bijvoorbeeld voor advertentiedoeleinden, kan onderdeel zijn van het verdienmodel van websiteeigenaren. Voor websites van de publieke omroep, die met publiek geld zijn gefinancierd, is dat echter onwenselijk.