Kamermeerderheid voor laag btw-tarief digitale nieuwsproducten

De Tweede Kamer heeft vandaag een motie aangenomen die oproept tot een laag btw-tarief voor digitale nieuwsproducten.

Een ruime meerderheid van SP, Partij voor de Dieren, PvdA, GroenLinks, D66, ChristenUnie en CDA steunde de motie van Kamerlid Peters (GroenLinks).

In de motie wordt de Nederlandse regering verzocht zich in Europa sterk te maken voor het lage btw-tarief op digitale nieuwsproducten en boeken. NDP Nieuwsmedia is verheugd over de Kamermeerderheid voor dit voorstel.

In Nederland geldt voor printmedia het lage btw-tarief (6%), terwijl voor digitale media het standaardtarief (19%) moet worden betaald.

Om het btw-tarief op digitale media te verlagen is echter een unaniem besluit van de Europese Raad noodzakelijk: alle 27 ministers van Financiën moeten instemmen met een aanpassing van de btw-richtlijn.

De vandaag aangenomen motie dwingt de Nederlandse minister van Financiën in het Europese btw-debat te pleiten voor een laag btw-tarief voor digitale nieuwsproducten en ebooks.
Kamerlid Peters heeft de regering vandaag verzocht vóór Prinsjesdag kenbaar te maken op welke wijze het kabinet de motie gaat uitvoeren.

Hoewel de motie op korte termijn geen verandering brengt in de btw-tarieven, verwelkomt NDP Nieuwsmedia de aangenomen motie. Voor het eerst spreekt een meerderheid in de Tweede Kamer zich zo duidelijk uit voor een laag btw-tarief.