Volkskrant-artikel over ‘Spotify voor dagbladen’ te stellig

Nederlandse uitgevers, verenigd in NDP Nieuwsmedia, onderzoeken momenteel actief wat de mogelijkheden zijn voor een gezamenlijk platform om te voorzien in de vraag naar hun content.

Zo’n platform vormt de basis voor mogelijke toekomstige exploitatievormen, al dan niet door uitgevers gezamenlijk.

Exploitatiemodellen maken nadrukkelijk geen onderdeel uit van het lopende onderzoek. Als de gemeenschappelijke database voor content van dagbladuitgevers gestalte heeft gekregen, vormt het ontsluiten en vermarkten van de content een volgende stap. Dat kan zowel op de zakelijke als consumentenmarkt betrekking hebben.

De berichtgeving van de Volkskrant (4 april 2012) is op dit punt te stellig.

Uitgevers willen met de gezamenlijke database in ieder geval voorzien in de vraag van professionele partijen als aanbieders van knipseldiensten en -kranten. Voor deze partijen is het van belang om aan één loket de gezamenlijke content van dagbladen te kunnen kopen.

Het beoogde platform is het eerste gezamenlijke initiatief van dagbladuitgevers dat de ontwikkeling van nieuwe gezamenlijke verdienmodellen een stap dichterbij brengt.