VCR steunt klacht NDP Nieuwsmedia bij Europese Commissie

De Nederlandse Vereniging voor Commerciële Radio (VCR) ondersteunt de klacht van NDP Nieuwsmedia over de goedkeuringsprocedure van nieuwe diensten van de publieke omroep volledig.

De VCR heeft op 7 maart 2012 een brief van deze strekking aan de Europese Commissie gestuurd. In februari diende NDP Nieuwsmedia samen met de branchevereniging van commerciële omroepen (VESTRA) een klacht in tegen de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

VCR benadrukt in de brief de negatieve impact van de nieuwe diensten van de publieke omroep op de private mediabedrijven. VCR roept de Europese Commissie in haar brief op passende maatregelen te nemen om deze marktverstoring tegen te gaan.

NDP Nieuwsmedia en VESTRA dienden hun klacht in omdat de minister bij de goedkeuring van nieuwe diensten van de publieke omroep in strijd met de Europese Omroepmededeling handelt.

Voordat de klacht bij de Europese Commissie werd ingediend, is de zaak door de rechtbank en de Raad van State behandeld.

De rechtbank oordeelde dat de minister had nagelaten de markteffecten van nieuwe diensten van de publieke omroep grondig te onderzoeken en stelde de commerciële media in het gelijk. In hoger beroep stelde de Raad van State dat de minister wel conform de afspraken heeft gewerkt.

NDP Nieuwsmedia vindt dat de minister en de Nederlandse rechter de Europese regels te beperkt uitlegt. Daardoor worden de belangen van de private sector onvoldoende meegewogen, met schadelijke effecten voor het medialandschap tot gevolg.