Almere Vandaag en Alphen.cc treden toe tot NDP Nieuwsmedia

De titels Almere Vandaag en Alphen.cc van HDC Media treden toe tot NDP Nieuwsmedia. De toetreding betekent een verdere verbreding van de brancheorganisatie voor nieuwsbedrijven.

In januari 2012 werden ANP en RTL Nieuws al lid van NDP Nieuwsmedia.

Almere Vandaag is een gratis regionaal dagblad en verschijnt viermaal per week als tabloid in een oplage van ruim 76.000 exemplaren. Almere Vandaag is ook online beschikbaar via almerevandaag.nl. Almere Vandaag heeft een volwaardige redactionele invulling.

De titel bevat behalve regionaal en lokaal nieuws ook landelijk en buitenlands nieuws en nieuws over economie, sport en entertainment.

Alphen.cc is een abonnementsgebonden regionaal dagblad dat viermaal per week in een oplage van bijna 19.000 exemplaren als tabloid verschijnt. Alphen.cc is online beschikbaar via alphen.cc. De redactionele formule is vergelijkbaar met die van Almere Vandaag. De redactie/advertentieverhouding is die van een gemiddeld regionaal dagblad.

Beide titels zijn door het NOM als regionale dagbladen gekwalificeerd en op die grond per 1 januari 2012 toegelaten tot het NOM-onderzoek.

Monique Moos, directeur van HDC Media: ‘HDC Media wil zich met Almere Vandaag en Alphen.cc aansluiten bij NDP Nieuwsmedia om net als de andere regionale titels gebruik te kunnen maken van de diensten van de brancheorganisatie. Daarnaast willen we met Almere Vandaag en Alphen.cc deelnemen aan het marketingplatform Cebuco om zo betrokken te zijn bij de promotie van nieuwsmedia op de advertentiemarkt en de standaardisatie van advertentieformaten. Bovendien willen we de titels en de daarbij behorende regio’s actief betrekken bij Nieuws in de klas, het educatieplatform van NDP Nieuwsmedia.’