Btw-systeem EU moet democratische rol van pers bevorderen

Dagbladuitgevers uit heel Europa riepen vandaag gezamenlijk op voor toepassing van een nul- of zo laag mogelijk btw-tarief op zowel print- als digitale uitgaven, in het licht van de cruciale rol van kranten in een democratische samenleving.

European Newspaper Publishers’ Association (ENPA) stuurde dit bericht aan de EU-instellingen en lidstaten, in aanloop naar het einde van consultatie van de Europese Commissie over het btw-stelsel op 31 mei a.s.

De verlaagde tarieven en het nultarief voor gedrukte edities bieden de consument in veel lidstaten betere toegang tot dagbladen.
Voor digitale kranten zijn echter standaard btw-tarieven van toepassing. ENPA pleit daarom voor een aanpassing van het Europese btw-stelsel, waarin rekening wordt gehouden met de technologische veranderingen.

Uitgevers benadrukken de belangrijke rol van dagbladen in de dagelijkse voorziening van een breed scala aan nieuws, opinies and analyses aan het publiek.

Voorzitter van ENPA Ivar Rusdal: ‘Dagbladen spelen een essentiële rol in de samenleving doordat zij het open debat stimuleren en actief burgerschap bevorderen.
Een aanpassing van het huidige btw-systeem dient erop gericht te zijn de toegang tot gezaghebbend nieuws en informatie te bevorderen in plaats van te remmen. Dit staat centraal in een democratische samenleving.’

Het huidige nulttarief voor gedrukte dagbladen in een aantal lidstaten levert een substantiële bijdrage aan openbare beleidsdoelen en de handhaving hiervan is essentieel.
Bovendien is ENPA van mening dat uitbreiding van dit nultarief of in gereduceerd tarief op gedrukte edities naar alle verspreidingsvormen van kranten tot culturele en economische voordelen voor consumenten.

Uitbreiding van het lage tarief versterkt de concurrentiepositie van de Europese perssector en stimuleert werkgelegenheid in de sector op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Het vermindert ook de administratieve lasten voor uitgeverijen, waarvan velen in het MKB, die momenteel nog verschillende btw-tarieven  moeten berekenen voor print en digitale producten.

ENPA’s directeur Francine Cunningham: ‘Uitbreiding van de bestaande btw-tarieven voor gedrukte kranten naar alle formaten zou helpen  om de doelstelling te bereiken van een levendige Europese digitale markt voor betaalde content.  Een zo laag mogelijk btw-tarief voor kranten in alle vormen bevordert ook de rol van de nieuwsmedia in het onderwijs, levenslang leren en mediageletterdheid van de Europese burger.’