NDP wijst btw-plannen staatssecretaris af

De NDP heeft kennisgenomen van de fiscale plannen van staatssecretaris Weekers. Hoewel de NDP zeker voorstander is van een ‘eenvoudiger, meer solide en fraudebestendig belastingstelsel’, staat hij afwijzend tegenover de plannen om dit te bewerkstelligen door uniformering van het btw-tarief (19 %) en, vooruitlopend daarop, een eerste verhoging van het lage tarief (van 6% naar 8%).

Het voorstel om het lage tarief te verhogen, is uitermate schadelijk voor zowel de consument als de uitgeefsector, en komt ook nog eens op een moment dat veel uitgevers voor een belangrijke transitie staan als gevolg van de digitalisering.

In onze democratie vervult de journalistiek een zeer belangrijke maatschappelijke rol. Juist met deze reden is in het verleden bewust gekozen voor het lage btw-tarief voor dagbladen. Het lage btw-tarief biedt de consument een laagdrempelige toegang tot journalistieke producten.
Een verhoging van het btw-tarief zou de rentabiliteit van nieuwsbedrijven verder aantasten, met mogelijk directe gevolgen voor het aantal titels.

Nieuws- en opiniemedia zijn een eerste levensbehoefte, die niet gehinderd zouden moeten worden door een hoog btw-tarief.
De NDP pleit er daarom voor het verlaagde btw-tarief in stand te houden.