GroenLinks dient motie in over verlaging btw-tarief digitale nieuwsproducten

Tijdens het wetgevingsoverleg Media op 13 december jl. in de Tweede Kamer heeft Tofik Dibi (GroenLinks) een motie ingediend over btw op nieuwsproducten.

Voor dagbladen in print geldt vanwege de belangrijke maatschappelijke functie het lage btw-tarief van 6 procent. Voor digitale nieuwsproducten, die precies dezelfde inhoud hebben, moet echter het standaardtarief van 19 procent in rekening worden gebracht.
Dat maakt digitale nieuwsproducten onnodig duur.

In zijn motie roept Dibi het kabinet op zich sterk te maken voor een laag tarief voor digitale nieuwsproducten.

De NDP is blij dat deze inconsistentie in de btw-systematiek aandacht krijgt en dat het kabinet zich in Europees verband zal inspannen om een laag tarief op digitale nieuwsproducten mogelijk te maken.
Volgende week zal de Tweede Kamer over de motie stemmen.