NDP kiest bredere profilering en voorzitter

De leden van de Nederlandse Dagbladpers (NDP) hebben ingestemd met het voorstel om de branchevereniging in de komende jaren te verbreden tot een vereniging voor uitgevers van nieuwsmedia.

Jacques Kuyf, ceo van FD Mediagroep, is benoemd tot voorzitter van het bestuur.