Advies NDP en KiK aan politieke partijen

Met de verkiezingen in het verschiet, heeft de NDP politieke partijen opgeroepen in hun verkiezingsprogramma aandacht te besteden aan de toekomst van de dagbladsector in Nederland.

De NDP doet dit namens haar leden, Nederlandse uitgevers die met in totaal dertig dagbladen, talloze websites en andere digitale uitgeefproducten in belangrijke mate bijdragen aan het pluriforme Nederlandse medialandschap.

In een brief aan alle programmacommissies en woordvoerders van Media en Onderwijs wijst de NDP onder meer op de concurrentievervalsende werking van de publieke omroep.
Het is urgent dat er in Nederland een serieuze uitwerking komt van de door de Europese Commissie geïntroduceerde ex ante-toets, zodat voorafgaand aan de lancering van nieuwe diensten van de publieke omroep op een objectieve wijze vastgesteld kan worden in welke mate deze de activiteiten van marktpartijen verstoren.

Voorts dringt de NDP aan op afschaffing van de STER en mediaconcentratiewetgeving en benadrukt de branchevereniging het belang van een sterk en handhaafbaar auteursrecht.

Tevens vraagt de NDP meer aandacht voor de bijdrage die de dagbladen via de educatieve organisatie van de NDP, Stichting Krant in de Klas (KiK), leveren aan taalvaardigheid, mediawijsheid en burgerschap.
Kranten (op papier en online) zijn hiervoor onmisbare bronnen. In het huidige onderwijsbeleid wordt daar onvoldoende rekening mee gehouden. Daarom roept KiK de politieke partijen op om het gebruik van kranten als bronnen voor taalonderwijs, media-educatie en burgerschapsvorming te stimuleren.