Programma Dag van de Persvrijheid op 3 mei 2009

Het comité ‘Dag van de Persvrijheid’, waarin vertegenwoordigd de Nederlandse Vereniging van Journalisten, de Nederlandse Dagbladpers, het Persmuseum, Free Voice, Press Now en Radio Nederland Wereldomroep, nodigt u uit voor de Persvrijheidlezing 2009.

Het programma vindt plaats in het Academiegebouw van de Universiteit Utrecht, Domplein 29 te Utrecht.

Het programma ziet er als volgt uit:

De straat versus de verslaggever
Dagvoorzitter: Margriet Vroomans

13.30 uur
Ontvangst met koffie/thee en registratie deelnemers

14.00 uur
Welkom door dagvoorzitter

14.05 uur
Voordracht door prof. dr. Frank Bovenkerk, hoogleraar criminologie met betrekking tot zijn onderzoek naar bedreigingen van journalisten op reportage

14.20 uur
Presentatie van de Freedomhouse Persvrijheid Barometer door Hans Verploeg, voorzitter Free Voice, gevolgd door de documentaire Press Freedom under Pressure 2009 van Press Now en Free Voice met aandacht voor de situatie in Irak en Sri Lanka

14.40 uur
Pauze

15.10 uur
Persvrijheidlezing 2009 door Eberhard van der Laan, minister van Wonen, Wijken en Integratie

15.35 uur
Reactie van coreferent Saskia Dekkers, correspondente in Parijs voor o.a. het NOS Journaal

15.50 uur
Discussie
Gespreksleider: Margriet Vroomans

16.30 uur
Sluiting en borrel

In 1993 riepen de Verenigde Naties 3 mei uit tot Internationale Dag van de Persvrijheid om de beginselen van de persvrijheid onder de aandacht te brengen en deze wereldwijd te bevorderen. Het idee voor deze internationale Dag van de Persvrijheid is afkomstig van de Algemene Conferentie van de UNESCO van 1991, waar erkend werd dat een vrije, pluriforme en onafhankelijke pers een essentieel onderdeel is van elke democratische samenleving. Sinds 2003 schenken wij in Nederland aandacht aan de Dag van de Persvrijheid.

De Dag van de Persvrijheid is mede mogelijk gemaakt door:
Stichting Democratie en Media, Stimuleringsfonds voor de Pers, Ministerie van OCW, Universiteit Utrecht, gemeente Utrecht en ANP Pers Support.