Dagbladen belangrijk voor duiding kredietcrisis

De Nederlandse dagbladen spelen een essentiële rol bij de duiding van de kredietcrisis.

De helft van de lezers is de krant langduriger en grondiger gaan lezen. Dagbladen vormen daarnaast een belangrijke informatiebron voor gesprekken over de financiële crisis.
Voor de meeste krantenlezers is de kredietcrisis gaan leven toen voor de zomer de eerste banken in de VS in de problemen kwamen.

Dit blijkt uit een Intomart-GFK-onderzoek in opdracht van Cebuco en de Nederlandse Dagbladpers (NDP).

Het mediagedrag van Nederlanders tijdens het nieuws over Icesave bevestigt het beeld dat nieuwsconsumenten tegelijkertijd verschillende informatiebronnen hanteren. Televisie is daarbinnen het snelste medium. Dagbladen blijken vooral van belang voor het nader informeren en het duiden van het nieuws.

Dagbladen intensiever gelezen

De kredietcrisis is van invloed op de consumptie van dagbladen. Eén op de zes Nederlanders is meer kranten naast het eigen dagblad gaan lezen. Voor bijna de helft van de dagbladlezers geldt dat zij hun krant langer en grondiger zijn gaan lezen.

Onder opinieleiders op financieel gebied, die in het onderzoek apart zijn gevolgd, neemt de dagbladconsumptie in versterkte mate toe. Een kwart van deze groep is meer verschillende dagbladen gaan lezen en 60 procent heeft de krant intensiever gelezen.

De inhoud van dagbladen blijkt verder een belangrijke bron van gespreksstof over de kredietcrisis. Vier op de tien Nederlanders hebben de inhoud van dagbladen met vrienden, familie of collega’s besproken.

Meer aandacht voor advertenties

Nederlanders kennen veel waarde toe aan de informatie uit dagbladen. 45 procent van de Nederlanders en 56 procent van de krantenlezers geeft aan dat het raadzaam is de krant goed te bestuderen alvorens financiële beslissingen te nemen.
Ook de meerderheid van de opinieleiders op financieel gebied deelt deze mening.

Naast de redactionele inhoud voorzien ook advertenties in dagbladen in een informatiebehoefte; de helft van de Nederlanders is de advertenties van financiële instellingen beter gaan lezen.

Bij de informatieverstrekking door financiële instellingen wordt het ontbreken van advertenties van de overheid als een gemis ervaren. Tweederde van de bevolking vindt dat overheidsorganen als het Ministerie van Financiën en De Nederlandse Bank overheidsbesluiten en -adviezen in relatie tot de financiële crisis door middel van dagbladadvertenties zouden moeten communiceren.

“Dagbladadvertenties mogen in de overheidscommunicatie dus niet achterwege blijven”, zegt Tom Nauta, algemeen secretaris van de NDP. “Het onderzoek bevestigt het belang van de functie die dagbladen als informatie- en advertentiemedium in de Nederlandse samenleving vervullen.”