Herbenoeming voorzitter NDP

In de NDP-ledenvergadering van 21 mei 2008 is de heer drs. C.G.G. Spaan herbenoemd als voorzitter van de NDP.