Jaarverslag

Het jaarverslag geeft niet alleen een beeld van onze brancheorganisatie, het geeft ook een cijfermatig beeld van de gezamenlijke nieuwsmedia.

Enkele gegevens uit het nieuwe – digitale – jaarverslag:

  • eerlijke concurrentie blijft een speerpunt: NDP Nieuwsmedia pleitte voor een gelijk speelveld, zowel nationaal als internationaal
  • belangrijke thema’s voor de journalistiek waren: een transparante overheid en de mogelijkheid om persoonsgegevens te verwerken
  • NDP Nieuwsmedia vertegenwoordigt bijna veertig nieuwsmerken (print, online, televisie, radio)
  • er zijn in Nederland 29 zelfstandige dagbladen en dagbladsites
  • de nieuwsconsumptie van Nederlanders is onverminderd hoog, zowel via kranten als via nieuwssites en nieuws-apps
  • dalende opbrengsten van dagbladen zijn opgevangen met kostenreducties

Cijfers jaarverslag: benchmark nieuwsbedrijven en mediaonderzoek

Het jaarverslag heeft betrekking op de lidbedrijven van NDP Nieuwsmedia.

Een deel van de cijfers is gebaseerd op de NDP Nieuwsmedia Ledenbenchmark, uitgevoerd door Deloitte. Aan de Ledenbenchmark namen alle Nederlandse dagbladtitels deel, met uitzondering van de gratis titel.

Andere cijfers komen van onderzoeksorganisaties waarmee wij samenwerken.